Tabaksindustrie

Vanaf 1/1/2017 zorgt Synersec ook voor de administratieve ondersteuning van het Sociaal Fonds voor de Tabaksindustrie.

Concreet gaat het om taken in het kader van

  • de bijdragen voor de opleiding en tewerkstelling van risicogroepen (0,10%);
  • syndicale premies;
  • inkomensgarantie bij langdurige ziekte.

Werkgevers of werknemers van de tabaksindustrie kunnen met hun vragen terecht op info@synersec.be of 02 513 13 32.