Tabaksindustrie

Vanaf 1/1/2017 zorgt Synersec ook voor de administratieve ondersteuning van het Sociaal Fonds voor de Tabaksindustrie.

Concreet gaat het om taken in het kader van

  • de bijdragen voor de opleiding en tewerkstelling van risicogroepen (0,10%);
  • syndicale premies;
  • inkomensgarantie bij langdurige ziekte.

Werkgevers of werknemers van de tabaksindustrie kunnen met hun vragen terecht op info@synersec.be of 02 513 13 32.

 

Tijdskrediet : een aanvullende vergoeding bij een 1/5e landingsbaan vanaf 01/01/2024 (PC 133)

Arbeiders die een 1/5e landingsbaan opnemen hebben recht op een bijkomende uitkering als aanvulling op het 4/5-loon.

Arbeiders van de tabaksindustrie die een 1/5e landingsbaan opnemen hebben recht op een bijkomende uitkering als aanvulling op het 4/5-loon.

Voorwaarden

Anciënniteit van 12 maanden

Leeftijd van 55 jaar bereikt

Premie

De aanvullende vergoeding bedraagt 45 euro bruto per maand. Het Sociaal Fonds betaalt de premie maandelijks uit op de door u aangegeven rekening.

Procedure

U kan een aanvullende vergoeding aanvragen door ons dit formulier ingevuld en ondertekend te bezorgen via post of via tijdskrediet@synersec.be. U voegt ook de positieve beslissing omtrent tijdskrediet van de RVA (het formulier C62) toe als bijlage.

Jaarlijks zal u de aanvraag moeten vernieuwen via dit formulier. Gelieve ons tijdig op de hoogte te stellen in geval van wijziging of vroegtijdige stopzetting. Zo vermijdt u de terugvordering van onterecht betaalde vergoedingen.

Bijkomende vragen

Heb je bijkomende vragen over de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet? Neem dan contact op met het Sociaal Fonds op weekdagen tussen 9u en 12u via 02 513 13 32 of via tijdskrediet@synersec.be.